ნინო კაპანაძე

Gallery image

ნინო კაპანაძე, ექსპოზიციის საერთო ხედი, Tsinamdzgvrishvili 49 / Mazniashvili 10, LC Queisser, 2023

Gallery image

ნინო კაპანაძე, დოღი II (traces), 2022

Gallery image

ნინო კაპანაძე, უსათაურო (stadium), 2023

Gallery image

ნინო კაპანაძე, Tender is the night, 2023

Gallery image

ნინო კაპანაძე, The Incredulity of Saint Thomas (after Caravaggio), 2023

Gallery image

ნინო კაპანაძე, უსათაურო (rue des Saints-Pères), 2023

Gallery image

ნინო კაპანაძე, ექსპოზიციის საერთო ხედი, NOT ONLY / BUT ALSO, Beaux-Arts de Paris, პარიზი, 2023