ელენე ჩანტლაძე

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Elene Chantladze and Simon Lässig, LC Queisser, თბილისი, 2023

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Elene Chantladze and Simon Lässig, LC Queisser, თბილისი, 2023

Gallery image

ელენე ჩანტლაძე, უსათაურო

Gallery image

ელენე ჩანტლაძე, ,,თავისუფალი ხატვა", 2018

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, girls girls girls, Lismore Castle Arts, უოტერფორდი, 2022

Gallery image

ელენე ჩანტლაძე, უსათაურო

Gallery image

ელენე ჩანტლაძე, ,,თავისუფალი ხატვა"

Gallery image

ელენე ჩანტლაძე, უსათაურო

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Elene Chantladze, Modern Art, ლონდონი, 2021

Gallery image

ელენე ჩანტლაძე, უსათაურო, 2021