ქეთო ლოგუა

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Double Flower, LC Queisser, თბილისი, 2020

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Double Flower, LC Queisser, თბილისი, 2020

Gallery image

ქეთო ლოგუა, Cross section. Double Rose II, 2020

Gallery image

ქეთო ლოგუა, Cross section. Double Rose I, 2020

Gallery image

ქეთო ლოგუა, Simple model F, 2019

Gallery image

ქეთო ლოგუა, Ancestral flower from scratch and in detail, 2018

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Ars Viva, Kunstmuseum Bern, ბერნი, 2019

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Ars Viva, KAI10 Arthena Foundation, დუსელდორფი, 2019

Gallery image

ქეთო ლოგუა, Bisexual and radially symmetric, 2018