ქეთო ლოგუა

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Blind Forces, LC queisser, თბილისი, 2024

Gallery image

Keto Logua
Matrix, 2022
Iron, enamel, protective varnish
85 × 220 cm

Gallery image

Installation view, Keto Logua, Artissima 2022

Gallery image

ქეთო ლოგუა, Becoming a fossil, 2022, რკინა, მინანქარი, დამცავი ლაქი, 70 × 134 სმ

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Double Flower, LC Queisser, თბილისი, 2020

Gallery image

ქეთო ლოგუა, Cross section. Double Rose II, 2020, აკრილი ხეზე, კალა, ფოლადი, 148 x 148 სმ

Gallery image

ქეთო ლოგუა, Cross section. Double Rose I, 2020, ხე, კალა, ფოლადი, 148 x 148 სმ

Gallery image

ქეთო ლოგუა, Simple model F, 2019, PA, აკრილის საფარი, 38 x 27 x 10 სმ

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Ars Viva, KAI10 Arthena Foundation, დუსელდორფი, 2019

Gallery image

ქეთო ლოგუა, ექსპოზიციის საერთო ხედი, Ars Viva, Kunstmuseum Bern, ბერნი, 2019

Gallery image

ქეთო ლოგუა, Bisexual and radially symmetric, 2018, თეთრი რეზინა, 14 x 14 x 5 სმ

Gallery image

ქეთო ლოგუა, Ancestral flower from scratch and in detail, 2018, სუბლიმაციური პრინტი აბრეშუმზე, 43 x 27 სმ