სიმონ ლესიგი

Gallery image

სიმონ ლესიგი Bonner Kunstverein 2023-ზე

Gallery image

სიმონ ლესიგი, Adoption, We hear how the orphans approach the house. Hear a woman leaving her room to await them in the courtyard. The woman and one of the girls will grow very close. They will begin to understand each other's lives and loneliness. This is their first contact. Lives in which they are placed in a near relation to a world over which their lives, joined to it, have no power of being received. From here on their thoughts, views and feelings will connect and become one. She knew that all was decided, we had to whisper, she had only to keep silent., 2023, ციფრული ვიდეო, ხმა, 4:37 წთ.

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Bonner Kunstverein, 2023

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Bonner Kunstverein, 2023

Gallery image

სიმონ ლესიგი, Adoption, An image already received early in life shows itself again and I am reminded of the feeling in the way that a life must remain in relation to this image. We hoped for some small means of improvement, whatever it might be; she knew that all was decided, we had to whisper, she had only to keep silent., 2023, ციფრული ვიდეო, ხმა, 3:48 წთ.

Gallery image

სიმონ ლესიგი, უსათაურო, 2023, ოჯახის წევრისგან წამოღებული ობიექტი, 18.4 x 14.3 სმ

Gallery image

სიმონ ლესიგი, There’s something like pain in the room, and it’s partly overcome: but the weight of objects wins, 2023, ვერცხლის ჟელატინის პრინტი Wephota ქაღალზე, 32,4 × 26,6 სმ

Gallery image

სიმონ ლესიგი, There’s something like a destination in the room, and it has already taken place: but the weight of its direction lasts, 2023, ვერცხლის ჟელატინის პრინტი Wephota-ს ქაღალდზე, ალუმინის ჩარჩო, 32,4 × 26,6 სმ

Gallery image

სიმონ ლესიგი, how one learns to look through other people how we take in, adapt and alter their thoughts, views and feelings. And if the rest of the film speaks about how we mimic and repeat-about how we are conditioned-then these stretched 2 minutes and 23 seconds remind us of the opposite: Of a moment in which we look out into the world and do not see ourselves reflected back. A reality comes into being that is closed off and something I've seen before repeats itself., 2023, ვერცხლისფერი ჟელატინის პრინტი ORWO ქაღალდზე, ალუმინის ჩარჩო, 43 x 60.4 სმ

Gallery image

სიმონ ლესიგი, how one learns to look through other people how we take in, adapt and alter their thoughts, views and feelings. And if the rest of the film speaks about how we mimic and repeat-about how we are conditioned-then these stretched 2 minutes and 23 seconds remind us of the opposite: Of a moment in which we look out into the world and do not see ourselves reflected back. A reality comes into being that is closed off and something I've seen before repeats itself., 2023, ვერცხლისფერი ჟელატინის პრინტი ORWO ქაღალდზე, ალუმინის ჩარჩო, 43 x 60.4 სმ

Gallery image

სიმონ ლესიგი, how one learns to look through other people how we take in, adapt and alter their thoughts, views and feelings. And if the rest of the film speaks about how we mimic and repeat-about how we are conditioned-then these stretched 2 minutes and 23 seconds remind us of the opposite: Of a moment in which we look out into the world and do not see ourselves reflected back. A reality comes into being that is closed off and something I've seen before repeats itself., 2023, ვერცხლისფერი ჟელატინის პრინტი ORWO ქაღალდზე, ალუმინის ჩარჩო, 43 x 60.4 სმ

Gallery image

სიმონ ლესიგი, how one learns to look through other people how we take in, adapt and alter their thoughts, views and feelings. And if the rest of the film speaks about how we mimic and repeat-about how we are conditioned-then these stretched 2 minutes and 23 seconds remind us of the opposite: Of a moment in which we look out into the world and do not see ourselves reflected back. A reality comes into being that is closed off and something I've seen before repeats itself., 2023, ვერცხლისფერი ჟელატინის პრინტი ORWO ქაღალდზე, ალუმინის ჩარჩო, 43 x 60.4 სმ

Gallery image

სიმონ ლესიგი, 2:23 minutes from: Anyaság, 1974, As I watch Anyaság (Motherhood) from 1974, I come to know again how one learns to look through other people, how we take in, adapt, and alter their thoughts, views, and feelings. And if the rest of the film speaks about how we mimic and repeat–about how we are conditioned–then these stretched 2 minutes and 23 seconds remind us of the opposite: Of a moment in which we look out into the world and do not see ourselves reflected back. A reality comes into being that is closed off and something I’ve seen before repeats itself., 2022, ციფრული ვიდეო, ხმა, 4:46 წთ.

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Elene Chantladze, Simon Lässig, LC Queisser, თბილისი, 2023

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Fanta-MLN, 2022

Gallery image

სიმონ ლესიგი, Untitled, 2021, მონიტორი, მეტალის ჩარჩო, ციფრული ფოტოები, 41x 33,4 x 3,9 სმ, 29:18 წთ, ლუპი

Gallery image

სიმონ ლესიგი, უსათაურო, 2021, ძაფი, მუყაო, 73 x 189 სმ