სიტარა აბუზარ ღაზნავი

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი, Those Who Remember, 2023

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი, Vulgar Collage, 2023

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი და მარია ქსენოფონტოს, ექსპოზიციის სართო ხედი: Don’t Build Picturesquely, Hot Wheels, ათენი, 2022

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი, 'Male extinction 2', 2021

Gallery image

Emmy Hennings / Sitara Abuzar Ghaznawi, ექსპოზიციის საერთო ხედი, Cabaret Voltaire, ციურიხი, 2020

Gallery image

Emmy Hennings / Sitara Abuzar Ghaznawi, ექსპოზიციის საერთო ხედი, Cabaret Voltaire, ციურიხი, 2020

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი, ექსპოზიციის საერთო ხედი: Hymn and Silence, LC Queisser, თბილისი, 2022

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი, ექსპოზიციის საერთო ხედი: Underworld Classic, 2022

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი, Untitled (mirror), 2019