სიტარა აბუზარ ღაზნავი

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი, Those Who Remember, 2023, ალუმინი, ფოლადი, ვარდები, 640 x 340 x 3 სმ

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი, Vulgar Collage, 2023, შერეული ტექნიკა ქაღალდზე, 35.3 x 47.5 სმ

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი და მარია ქსენოფონტოს, ექსპოზიციის სართო ხედი: Don’t Build Picturesquely, Hot Wheels, ათენი, 2022

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი, 'Male extinction 2', 2021, შერეული ტექნიკა და მაისური, 75 x 55 სმ

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი / ემი ჰენინგსი, ექსპოზიციის საერთო ხედი, Cabaret Voltaire, ციურიხი, 2020

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი / ემი ჰენინგსი, ექსპოზიციის საერთო ხედი, Cabaret Voltaire, ციურიხი, 2020

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Hymn and Silence, LC Queisser, თბილისი, 2022

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Underworld Classic, Luma Westbau & schwarzescafé, ციურიხი, 2019

Gallery image

სიტარა აბუზარ ღაზნავი, Untitled (mirror), 2019, კალა, ფოლადი, სარკის ფოლგა, ჯაჭვი, ხელოვნური ყვავილები, სარებავი, 120 x 85 x 10 სმ