თოლია ასტახიშვილი

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, The Main Entrance, 2024, Drywall, ემულსიური საღებავი, წებო, ნაპოვნი საგნები, ფანქარი, კალამი, მტვერი, შემავსებელი, ქვიშა და მიწა, დაახლოებითი ზომები: 360 × 630 სმ

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, 20 rooms to train subconscious, 2000-2023, თაბაშირის დაფა, კლდის ბამბა, თაბაშირი, ხსნადი ყავა, ზეთი, მანქანის ზეთი, ჭუჭყი, თმა; Plexiglas, დაფა, გეგმა, 3D დაბეჭდილი არქიტექტურული მოდელი, კალამი, ქაღალდი, ცვალებადი ზომები

Gallery image

tთოლია ასტახიშვილი, Space reflected owner I, 2023, შერეული მედიუმის ინსტალაცია, ცვალებადი ზომები

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, dissolving patient, 2020, ზეთი, აკრილი და ინდური მელანი ტილოზე, 30.3 × 40.3 × 2.1 სმ

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, Once upon the time (diagnoses and treatments), 2023, საღებავი, ყავა, მიწა, მელანი, პიგმენტი, ქაღალდი, თაბაშირი, სკამები, გადასაფარებლები, ცვლადი ზომები

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, Gossip niche, 2023, მელანი ქაღალდზე, 22 x 15.5 სმ

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, In Heat Wind Wounds Holes, LC Queisser, თბილისი, 2022

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, The Holding Environment, Bonner Kunstverein, ბონი, 2021

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, The Holding Environment, Bonner Kunstverein, ბონი, 2021

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, The Magic Mountain, შერეული ტექნიკა, ზეთი ტილოზე, 90 x 90 სმ

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, Placebo