თოლია ასტახიშვილი

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, space reflected owner I, 2023

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, dissolving patient, 2020

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, once upon the time, (diagnoses and treatments), 2023

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, Gossip niche, 2023

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, In Heat Wind Wounds Holes, LC Queisser, Tbilisi, 2022

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, The Holding Environment, Bonner Kunstverein, ბონი, 2021

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, The Holding Environment, Bonner Kunstverein, ბონი, 2021

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, The Magic Mountain

Gallery image

თოლია ასტახიშვილი, Placebo