ვონ ჩა

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, Our Bone's Milk Coal, Essener Kunstverein, ესენი, 2023

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, (un)forgiving, surprising, blessing - ემანუელ ავუნი, ვონ ჩა, ნდაიე კუაგუ, Nir Altman, მიუნხენი, 2022

Gallery image

ვონ ჩა, Can’t CTRL Me, 2022, ფრჩხილის ლაქი, საღებავი, აცეტონი, ოჯახის სურათი, OPI სერიული ნომერი, Dole ანანასის წვენი, 18 x 21 სმ

Gallery image

ვონ ჩა, I man. I cure. 4 beads, 2022, Dole პლანტაციის არქივული ფოტო, საღებავი, აცეტონი, პოლიესტერი, წერილები, მელანი, ფრჩხილის ლაქი, სერიული რიცხვები, დამდნარი შაქარი, 13 x 26 სმ

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, then wear, does our mind go?, LC Queisser, თბილისი, 2021

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, then wear, does our mind go?, LC Queisser, თბილისი, 2021

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, I AM THE SUN, ≈ 5, კიოლნი, 2020

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, I AM THE SUN, ≈ 5, კიოლნი, 2020

Gallery image

ექსპოზიციის საერთო ხედი, 100 Year Mountain, LC Queisser, თბილისი, 2018

Gallery image

ვონ ჩა, What is at risk?, 2018, ციფრული ვიდეო ფაილი, 07:52 წ